CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

Website https://manhinhquangcaodanang.com là website thương mại thương mại điện tử bán hàng nhằm cung cấp các thông tin về Các sự kiện, chương trình chia sẻ kiến thức và trao đổi tọa đàm về Quản trị Công ty; các chương trình và hoạt động của Cty màn hình quảng cáo Nguyên Phong, cũng như cung cấp các thông tin/kiến thức liên quan đến Quản trị Công ty.

Khách hàng truy cập vào website http://manhinhquangcaodanang.com sẽ dễ dàng tiếp cận được thông tin về các sự kiện, chương trình mà Cty tổ chức thực hiện.

Các dịch vụ mà Cty thực hiện là cung cấp các sự kiện, chương trình chia sẻ kiến thức và trao đổi tọa đàm về Quản trị Công ty.

Các sự kiện, chương trình chia sẻ kiến thức và trao đổi tọa đàm về Quản trị Công ty đều được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Cty sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ mà Nguyên Phong cung cấp.

Bằng việc khách hàng truy cập vào website http://manhinhquangcaodanang.com khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử http://manhinhquangcaodanang.com đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng truy cập. Mọi thông tin của khách hàng đều được tôn trọng và bảo mật.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bảo mật thông tin

manhinhquangcaodanang.com tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ manhinhquangcaodanang.com như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng manhinhquangcaodanang.com có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Tập hợp thông tin

2.1. Thông tin cá nhân

manhinhquangcaodanang.com hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của bạn. manhinhquangcaodanang.com chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website. Các thông tin cá nhân này sử dụng để manhinhquangcaodanang.com nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.

Các thông tin cá nhân có thể được lưu trữ cho đến khi bạn xóa tài khoản. Nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi về tài khoản của bạn để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

2.2. Lịch sử tìm kiếm

manhinhquangcaodanang.com sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thể đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau của bạn chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

2.3. Phạm vi, cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý.

Dữ liệu khách hàng của Viod.vn có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

2.4. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

Liên kết các Website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang Viod.vn và sẽ đến trang Web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào tại manhinhquangcaodanang.com

Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

Liên hệ, giải quyết khiếu nại

Bất kỳ khi nào bạn cần hỗ trợ, hay có các khiếu nại về chúng tôi hãy gọi đến số 0942.767.868 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected]